Termeni și condiții de utilizare web site-ului

1. Termeni

Prin accesarea acestui site web, sunteți de acord să respectați Termenii şi Condiţiile de utilizare a site-ului web, toate legile și reglementările în vigoare și sunteţi de acord că purtaţi responsabilitatea pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conţinute în acest site sunt protejate prin drepturile de autor şi de marca înregistrată aplicabile.

2. Licenta de utilizare

Se acordă permisiunea de a descărca temporar o copie a materialelor (informare sau software) de pe site-ul companiei, pentru vizionare personală, tranzitorie, non-comercială. Aceasta reprezintă acordarea unei licențe, nu un transfer de titlu şi sub această licenţă nu puteţi să:

  • i. modificaţi sau să copiaţi materialele;
  • ii. utilizaţi materialele pentru orice scop comercial sau pentru orice afișaj public (comercial sau non-comercial);
  • iii. încercați să separaţi sau să demontaţi în scopul reconstituirii orice software conținut pe site-ul web al companiei;
  • iv. eliminaţi orice drept de autor sau alte drepturi de proprietate din materiale;
  • v. transferaţi materialele către o altă persoană sau să "oglindiţi" materialele pe orice alt server.

Prezenta licență se va termina automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și poate fi reziliată de către companie în orice moment. După terminarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeti orice materiale descărcate, aflate în posesia dumneavoastră, atât în format electronic, cât şi tipărit.

3. Exonerare de răspundere

Materialele de pe site-ul companiei sunt furnizate "ca atare". Compania nu oferă garanţii, explicite sau implicite şi neagă orice alte garanții, inclusiv, dar fără a se limita, la garanțiile implicite sau condiții de vandabilitate, adecvate pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau altă încălcare a drepturilor. În plus, Compania nu garantează sau nu face nicio declaraţie cu privire la exactitatea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web de pe internet sau în alt mod cu privire la astfel de materiale sau pe oricare alte site-uri legate la acest site.

4. Limitari

Compania sau furnizorii săi nu vor răspunde pentru nicio daună (inclusive, dar fără a se limita, la daune pentru pierderea de date sau profit sau din cauza întreruperii activității,) care decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe site-ul de internet al companiei, chiar dacă compania sau un reprezentant autorizat al companiei a fost notificat oral sau în scris, cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Pentru că unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daunele indirecte sau incidentale, aceste limitări nu se pot aplica pentru dumneavoastră.

5. Revizii si Erata

Materialele care apar pe site-ul web al companiei ar putea include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Compania nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său web sunt corecte, complete sau curente. Compania poate face modificări la materialele conținute pe site-ul său, în orice moment, fără notificare. Cu toate acestea, Compania nu îşi asumă niciun angajament de a actualiza materialele.

6. Legaturi

Compania nu a revizuit toate site-urile legate la site-ul său și nu este responsabilă pentru conținutul oricărui astfel de site. Includerea oricărui link nu implică aprobarea site-ului de către companie. Utilizarea oricărui astfel de site web legat este pe riscul propriu al utilizatorului.

7. Modificările Termenilor de Utilizare a site-ului

Compania poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său web, în orice moment, fără notificare. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord să vă obligaţi la versiunea curentă din acel moment a acestor Termeni și condiții de utilizare.

8. Legea aplicabila

Orice pretenție cu privire la site-ul web al companiei va fi guvernată de legile statului New York, fără a ține cont de conflictul prevederilor legii.